Pierwszy dzień wiosny przypada w Irlandii 1 lutego. W Irlandii według kalendarza Celtów poszczególne pory roku rozpoczynają się wraz z początkiem miesięcy: 1 lutego zaczyna się wiosna, 1 maja – lato, 1 sierpnia jesień, a 1 listopada – zima.

1 lutego to w Irlandii też Dzień Św. Brygidy, który wywodzi się z pogańskiego święta IMBOLC. Nazwa pochodzi ze starej odmiany języka irlandzkiego. Wyrażenie Imbolc niektórzy tłumaczą na – w brzuchu, co ma mieć związek z tym. że owce w tym czasie zaczynają dawać dużo mleka, spodziewają się potomstwa, a więc zapowiadają się lepsze, obfitsze w pokarmy czasy. Podczas trwania święta, ludność wyplatała specjalne krzyże Brighid. Święta Brygida jest szczególną Świętą, to najważniejsza kobieta wśród irlandzkich świętych. Św. Brygida-patronka Irlandii, nazywana jest także Celtycką Marią.

Share:
%d bloggers like this: