Szwajcaria jest państwem, które najpóźniej wprowadziło prawo do głosowania dla kobiet na poziomie kantonalnym (odpowiednik polskiego województwa), a dokładniej w kantonie Appenzell Innerrhoden. W Szwajcarskiej demokracji bezpośredniej należy rozróżnić dwa głosowania, na poziomie kantonalnym (dotyczące danego kantonu), od tych mających zasięg ogólnopaństwowy, gdzie prawo do głosowania kobiet przysługiwało od 1971 roku. Szwajcaria była przedostatnim europejskim krajem, który wprowadził prawo głosowania dla kobiet.

Share:
%d bloggers like this: